Jimmy Petterson

välkommen till specialsnickeriet

Vi tillverkar byggnadssnickerier såsom fönster, dörrar, trappor, innerdörrar, garderober, köks och badrumsinredning. Vi är också med och konsulterar redan vid planeringen av en ombyggnad eller nybyggnad av bostäder eller fritidshus. Det kan handla om att ge råd om utseende, storlek, energivärde eller prisbild på husets snickerier. Vi arbetar även med fönster och dörrenoveringar.